Ηχητικό υλικό

Πικραμένος αναχωρητής

από τον ομότιτλο δίσκο
σε μουσική σύνθεση Παναγιώτη Κωνσταντακόπουλου
Απαγγελία:Νικηφόρος Βρεττάκος
Τραγούδι: Βασ.Σκουλάς

 

Highslide JS Highslide JS Highslide JS Highslide JSHighslide JS

Υλικό δημοσιευμένο από το Αρχείο Νικηφόρου Βρεττάκου/Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΒΛΙΟΥ | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ